Gradinita Voinicel Calarasi
Facebook


MISIUNEA NOASTRA

   Misiunea Grădiniţei „Voinicel”- este de a crea un mediu cald şi stimulativ în care fiecare copil să fie încurajat
să-şi dezvolte talentele şi aptitudinile sale şi să fie pregătit din punct de vedere intelectual, social, fizic şi emoţional să se integreze în realitatea complexă a lumii înconjurătoare.

  Grădiniţa urmăreşte ca fiecare copil să atingă sau să depăşească standardele educaţionale sociale şi emoţionale, să aibă capacitatea de a comunica , să manifeste interes pentru studiu şi cunoaştere, stima de sine şi respect pentru aproapele său.

Pentru această misiune, alegem mereu oameni care să le fie modele, să le ofere experienţe orientate spre valorile grădiniţei: responsabilitate, corectitudine şi respect.
Educaţia pe care o oferim copiilor se bazează pe o abordare care dezvoltă competenţe cheie pentru învăţarea de lungă durată,
într-o tendinţă modernă şi durabilă, pregătindu-i pe copii pentru viitoarele experienţe ale vieţii. 

În grădiniţa VOINICEL copiii învaţă să înveţe şi reuşesc să găsească soluţii singuri.

      Valorile cheie : responsabilitate, corectitudine, eficienţă, flexibilitate, inovaţie, cooperare,   respect, răspundere publică.

Ţinte  strategice  pentru  2015 - 2020

ŢINTA 1 – Transformarea grădiniţei  într-o organizaţie care favorizează dezvoltarea abilităţilor individuale ale copiilor printr-un proces complex de formare continuă a personalului didactic: formarea profesorilor pentru utilizarea metodelor interactive de grup, a  metodelor active de predare centrate pe elev și a celor alternative de evaluare şi integrarea noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare:

ŢINTA 2Dezvoltarea  politicii de adaptare a ofertei educationale prin aplicarea unei educaţii centrate pe necesităţile copilului în procesul didactic , luând  în considerare tipurile de inteligenţă diferite iar conţinutul adaptat stilului de învăţare al copilului şi al  dezvoltării inteligenţei sale emoţionale.

ŢINTA 3 – Orientarea şi consilierea  părinţilor pentru îmbunătăţirea performanţelor copiilor;

ŢINTA 4 – Dezvoltarea parteneriatelor grădiniţei  cu comunitatea; ;  Promovarea imaginii unităţii   în comunitate şi în ţară.

ŢINTA 5 – Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii.

     “Oamenii de calitate nu se nasc ci se formează printr-un lung şi greu proces de asumare conştientă şi creativă a unor valori eterne”.

“Când unui copil i se oferă puţină libertate de acţiune el va spune imediat, "Vreau eu să fac asta!". Dar în şcolile noastre unde mediul este adaptat nevoilor copiilor, ei spun "Ajută-mă să fac asta singur". Iar aceste cuvinte le dezvăluie nevoile interioare.”
Maria Montessori

 

   
 
Vizitatori
2015 © Gradinita cu program prelungit "Voinicel" Calarasi
design: www.discovergroup.ro
Termeni si conditii