Gradinita Voinicel Calarasi
Facebook


OFERTA  EDUCAŢIONALĂ
AN ŞCOLAR 2015—2016

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICEL”


Gradinita “Voinicel” oferă un mediu sigur, plăcut, prietenos şi intim unde copiii să se dezvolte natural.
Diversitatea în educaţie, conceptul de alternativ, descoperirea calităţilor unui copil şi explorarea lor, colaborarea între părinţi şi educatori, centrarea pe copil, nevoi şi abilităţi, calitatea educatorului sunt unele din cele mai importante aspecte când vine vorba de educaţie de calitate.

Prin educaţie de calitate nu numai că se întăreşte caracterul, dar viaţa intelectuală a copilului devine însetată de cunoaştere.
Gradinita “ Voinicel” este o instituţie de învăţământ deschisă spre lume. Ne propunem, ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă, să incurajăm copilul să se dezvolte natural şi armonios, să-i oferim şansa de a acţiona şi de a experimenta, punând astfel bazele unei învăţări creative pentru întreaga viaţă, să-l ajutăm să acţioneze, să dorescă şi să gândească singur pentru a-şi dezvolta o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi faţă de viaţă.

 

CURRICULUM  LA  DECIZIA  ŞCOLII

Limba engleză – profesor calificat,  colaborare CREDIS Călăraşi
Pif-co  - voluntari instruiţi  în parteneriat cu  CREDIS Călăraşi.
„De-a cuvinte mari şi mici într-o lume cu voinici” –literatură , creaţie literară;
„ Voinicelul ecologist” – educaţie pentru mediu;
„Dans popular „
„Cuvinte magice”
„Penelul fermecat „
„Minunăţii din hârtie”
„ Mănânc sănătos, cresc sănătos”
„ Voiniceii pietoni”  - educaţie rutieră;
“Prietenul calculator”
„Dans modern”
Educaţie religioasă
Activităţi la opţiunea părinţilor şi a copiilor

Activităţi  opţionale susţinute de educatoare

„De-a cuvinte mari şi mici într-o lume cu voinici” –literatură , creaţie literară; (Limbă şi comunicare)
„ Voinicelul ecologist” – educaţie ecologică;
„Cuvinte magice”
„Penelul fermecat „ (Ed. Plastică)
„Minunăţii din hârtie”
„ Mănânc sănătos, cresc sănătos”
„ Voiniceii pietoni”  - educaţie rutieră;
“Prietenul calculator” ”  (Ştiinţe)
„Clubul curioşilor” (Ştiinţe)
„ABC-ul circulaţiei”  (Ed. Rutieră)
Educaţie religioasă
Activităţi la opţiunea părinţilor şi a copiilor
„PIF- CO” – profesor  înv.preşcolar voluntari instruiţi  în parteneriat cu  CREDIS Călăraşi

Activităţi  opţionale susţinute de specialişti

Limba engleză – profesor Cosmin  Florescu
Dans modern -  profesor Odae C.
Dans popular – profesor Varghida D. -Palatul Copiilor

 

OFERTA  EXTRACURRICULARĂ

Excursii, tabere, drumeţii, vizite
Spectacole, serbări
Activităţi în colaborare cu părinţii-  - KREUL
Concursuri
Organizarea aniversării copiilor în cadrul grupei;
Campanii social-umanitare.
Campanii pentru protecţia mediului
Activităţi la propunerea  părinţilor şi a copiilor

OFERTA  CURRICULARĂ

 PLAN  CADRU :
Curriculumul utilizat de Grădiniţa “ Voinicel”, în anul şcolar 2015-2016, este cel naţional, aprobat prin:

Curriculum pentru învăţământul preşcolar, aprobat prin OMECT nr. 5233/01.09.2008;
Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de diriginte pentru învăţământul preşcolar prin notificarea nr. 46267/28.09.2010.

lar, aprobat prin notificarea nr. 46267/28.09.2010.

TRUNCHI  COMUN
conform
PLANULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT
(MECT / UMPIP – Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani)
- aprobat cu O.M.nr. 5233 / 1.09.2008 -

Intervalul
de vârstă

Categorii de activităţi de învăţare

Nr. activităţi / săptămână

Nr. ore / tură,
din norma cadrului didactic, dedicate categoriilor de activităţi din planul de învăţare

37 – 60 luni
3,1 – 5 ani

Activităţi pe domenii experienţiale

7

2h x 5 zile = 10h

Jocuri şi activităţi didactice alese

10

1,5h x 5 zile = 7,5h

Activităţi de dezvoltare personală

5

1,5h x 5 zile = 7,5h

TOTAL

22

25h

61 – 72 luni
5,1 – 6 ani

Activităţi pe domenii experienţiale

10

3h x 5 zile = 15h

Jocuri şi activităţi didactice alese

10

1h x 5 zile = 5h

Activităţi de dezvoltare personală

6

1h x 5 zile = 5h

TOTAL

26

25h

 

 

“Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să gândească singur; aceasta este arta celor ce aspiră să slujească spiritul.”
Maria Montessori


Dare care dezvoltă competenţe cheie ,pentru învăţarea de lungă durată, într-o tendinţă modernă şi durabilă, pregătindu-i pe copii pentru viitoarele experienţe ale vieţii.
În grădiniţa VOINICEL copiii învaţă să înveţe şi reuşesc să găsească soluţii singuri.
      Valorile cheie : responsabilitate, corectitudine, eficienţă, flexibilitate, inovaţie, cooperare, respect, răspundere publică.  

Numărul total de preşcolari: 186
Numărul total de grupe: 9
Grupe de copii:
Mică -2 grupe ce cuprind şi copii de la 2 ani;
Mijlocie – 4 grupe
Mare – 3 grupe
Numărul total de educatoare: 15 calificate ,
dintre care 13 au dublă calificare: învăţători –educatoare.
13 educatoare au studii superioare ( profesor învăţămînt preşcolar),
2 educatoare au absolvit liceul

__________________________________________________________________________________

Telefon: 0242333343
Fax: 0242333343
Poștă electronică: gradinita9.voinicel@gmail.com

Str.Prelungirea Bucureşti nr.191
CĂLĂRAŞI

 

   
 
Vizitatori
2015 © Gradinita cu program prelungit "Voinicel" Calarasi
design: www.discovergroup.ro
Termeni si conditii